Najnowsze obrazy ISO zawsze do pobrania repo.maboxlinux.org

Autostart

Mabox korzysta z dwóch metod automatycznego uruchamiania aplikacji:

  1. Autostart XDG – konfigurowalny za pomocą GUI
  2. autostart za pomocą mechanizmu menadżera okien Openbox – konfiguracja za pomocą edycji pliku.

Autostart XDG

W Maboxie dostępny jest programik GUI umożliwiający wybór usług, które mają być automatycznie uruchamiane po zalogowaniu się użytkownika.

Dostęp do programu: Menu główne (klawisz super) -> Ustawienia -> Autostart -> Wybierz programy/usługi (GUI Edytor)


Skrypt autostart Openboxa (dla zaawansowanych)

Menadżer okien OpenBox podczas uruchamiania wykonuje skrypt autostart – znajdujący się w katalogu ~/.config/openbox/.

Aby wyedytować ten plik wybieramy: Menu główne (klawisz super) -> Ustawienia -> Autostart -> Edycja pliku (zaawansowane).

W tym pliku możemy również dodawać własne polecenia.

Aby wyłączyć dane polecenie wystarczy zakomentować linię – czyli na początku linii wstawić znak # (hash).


Dostęp do konfiguracji Autostartu możemy również uzyskać z Centrum Sterowania Mabox.

Znajdziemy tu również opcję, przywrócenia domyślnego pliku autostart OpenBoxa. Może się ona przydać w przypadku gdy popsujemy plik autostart np. przez nierozważną edycję z błędami.


Więcej

XDG Autostart (ArchWiki)
Openbox Autostart