Klawiszologia: menu, aplikacje oraz okna

Openbox to menadżer okien z którego możesz korzystać tak jak lubisz – za pomocą mysz albo klawiatury.
W Maboxie skonfigurowane zostały przydatne skróty klawiszowe, które pozwalają na efektywną pracę bez konieczności odrywania ręki od klawiatury.

Oznaczenia klawiszy:
W – Windows/ super key
C – CTRL
S – Shift
A – Alt

Okna – pseudo tiling, zmiana rozmiaru, przesuwanie itp.

— Window Tiling
W+Up = Połowa ekranu GÓRA
W+Down = Połowa ekranu DÓŁ
W+Left = Połowa ekranu Lewo
W+Right = Połowa ekranu Prawo

W+Home = Maksymalizacja
F11,W+Enter – Przełącza Pełny Ekran

 +----------+-----------+
 | W+Insert |  W+PgUp |
 +----------+-----------+
 | W+Delete |  W+PgDn |
 +----------+-----------+

 +----------------------+
 |     W+Up     |
 |----------------------|
 |     W+Down    |
 +----------------------+

 +----------+-----------+
 |     |      |
 | W+Left | W+Right |
 |     |      |
 +----------+-----------+

Wciskając klawisz Shift i jedną z powyższych kombinacji uzyskamy okna 25% zamiast 50%

+-----------+----------+
| 1 |     | 2 |
+------     ------+
| 4 |     | 3 |
+-----------+----------+

+----------+-----------+
|----------1-----------|
+           +
|----------2-----------|
+----------+-----------+

+-----------+----------+
|   |     |   |
|  1 |     | 2 |
|   |     |   |
+-----------+----------+

Tiling za pomocą klawiatury numerycznej

Rozmieszczanie okien działa podobnie za pomocą: W + klawisze Numpad, najlepiej wypróbuj to od razu.

+-----+-----+-----+
| 7 | 8 | 9 |
+-----+-----+-----+
| 4 | 5 | 6 |
+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 |
+-----+-----+-----+
Programy i Menu

Menu i Panele Boczne

SkrótAkcjaSkrótAkcja
W, W+spaceGłówne MenuW+sMenu Ustawień Maboxa
C+W+LeftLewy Panel (Szybka nawigacja itd)C+W+RightPrawy Panel
A+mMenu Rofi (uruchamianie programów)

Programy

SkrótAkcjaSkrótAkcja
W+tTerminalW+fMenadżer plików PCmanFM
W+GraveQuake-like TerminalW+gGalculator
W+wPrzeglądarka WWWW+eEdytor Geany
W+vKontrola Głośności PavucontrolW+cWłącz/Wyłącz Kompozytor
W+lBlokada ekranu (wpisz hasło żeby odblokować)W+kxkill – zabijanie okien
W+/Fsearch – wyszukiwanie plikówW+xDialog wylogowania
System
SkrótAkcjaSkrótAkcja
XF86AudioRaiseVolumeZwiększenie GłośnościXF86AudioLowerVolumePrzyciszenie Głośności
XF86MonBrightnessUpIncrease BrightnessXF86MonBrightnessDownDecrease Brightness
PrintZrzut ekranu (flameshot)A+PrintZrzut ekranu (flameshot z wyborem opcji)
W+dPokaż PulpitW+SpaceMenu Główne
Pulpity
SkrótAckcjaSkrótAkcja
W+1Idź do Pulpitu 1W+2Idź do Pulpitu 2
W+3Idź do Pulpitu 3W+4Idź do Pulpitu 4
W+S+1Wyślij na Pulpit 1W+S+2Wyślij na Pulpit 2
W+S+3Wyślij na Pulpit 3W+S+4Wyślij na Pulpit 4