Menadżer Motywów

Menedżer motywów jest doskonałym narzędziem stworzonym przez BunsenLabs i dostosowanym do Mabox Linux. Umożliwia łatwe zapisywanie i przywracanie konfiguracji pulpitu, w tym:

  1. motyw GTK
  2. Motyw Openbox
  3. uruchomione Conky
  4. konfiguracja panelu Tint2

Domyślnie z Mabox-em dostarczone jest kilka gotowych “motywów”.

Niektóre aplikacje (np. PCManFM) nie reagują poprawnie na przełączanie tematów, może być konieczne wykonanie:

killall pcmanfm

lub zrestartowanie Openbox, aby uzyskać zamierzony efekt w 100%. (Wylogowanie się i ponowne zalogowanie)