Najnowsze obrazy ISO zawsze do pobrania repo.maboxlinux.org

Menadżer Motywów

Menedżer motywów jest doskonałym narzędziem stworzonym przez BunsenLabs i dostosowanym do Mabox Linux. Umożliwia łatwe zapisywanie i przywracanie konfiguracji pulpitu, w tym:

  1. motyw GTK
  2. Motyw Openbox
  3. uruchomione Conky
  4. konfiguracja panelu Tint2

Domyślnie z Mabox-em dostarczone jest kilka gotowych “motywów”.